Stopmotion animatie webshop

Stopmotion video voor een webshop om zijn/haar producten te introduceren.

Gorilla baby

Stopmotion video over een gorilla. Een stopmotion geeft leven aan een statische object.